LOGIQ

Mere end 40% misforstår tilstandsrapporten. Vi har derfor udviklet LOGIQ, som er en byggeteknisk service. Tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og energimærkninger uddybes og illustreres via et algoritme baseret system og derefter kvalitetssikret af en byggetekniker. Systemet er uafhængigt af hvilken bygningssagkyndig, elinstallatør eller energikonsulent der har udarbejdet rapporten.

  • Over 25.000 søgeord
  • Uddybende forklaringer
  • Billeder af bygningsdele og skader
  • Video af udvalgte bygningsdele og skader
  • Optimeret til browsere og mobile enheder
  • Prisoverslag og udbedringsforslag

Tilstandsrapport

Den lovomfattet tilstandsrapport udarbejdes i over 95% af alle hushandler og giver et overblik over husets tilstand. Tilstandsrapporten er en skadesrapport der afspejler de skader der er på ejendommen. Rapporten giver et overblik over ejendommens tilstand, giver sælger et godt beslutningsgrundlag samt ansvarsfrihed, såfremt en ejerskifteforsikring er tegnet. Sammen med LOGIQ fjernes uvished, utryghed og salget styrkes.

Se tilstandsrapport KLIK HER tilstandsrapport LOGIQ KLIK HER

Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en skadesrapport der udarbejdes via en autoriseret el installatør. Rapporten omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer. El installatøren gennemgår både “hovedhuset”, garager, udhuse og andre bygninger hvor der er elinstallationer. Når man som sælger skal fritages for det normale 10-årige sælgeransvar, skal der foreligge en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, samt et tilbud på ejerskifteforsikring, hvor sælger skal tilbyde at betale ½ delen af ejerskifteforsikringspræmien.

Se eksempel på elinstallationsrapport KLIK HER se eksempel på elinstallationsrapport LOGIQ KLIK HER

Energimærkning

Energimærket har til formål, at synliggøre bygningens energiforbrug samt at give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. Energimærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer, døre og varmeinstallationer m.v. Energimærkningen er lovomfattet og skal gennemføres inden ejendommen kan sættes til salg.

Se eksempel på energimærke KLIK HER se eksempel på energimærke LOGIQ KLIK HER